Minskar stressen i byggprocessen
Det Strängnäsbaserade företaget MKB VVS Teknik jobbar med konsultverksamhet inom byggnationer, ”från ax till limpa”. Som en trygg hjälp till beställaren genom hela byggprocessen, från tidiga utredningar ända till slutbesiktningen.
En byggprocess har två parter, beställaren, som vill ha ett bygge utfört eller kanske bygga ut ett befintligt hus, och entreprenören som utför bygget.
– Vi jobbar oftast åt beställaren, förklarar Bosse Wallin, ägare till MKB VVS Teknik. När beställaren känner behov av att t.ex. bygga ut eller bygga till sin verksamhet, då kommer vi in i processen för att konkretisera det behovet. Beställaren har inte alltid fackkompetens för att bygga ett hus eller en anläggning, eller så har man helt enkelt inte tid.
Det kan också vara så att en fastighetsägare har problem eller önskemål om energibesparing eller förbättringar av sin inomhusmiljö, då kommer vi som VVS-konsult in och
föreslår åtgärder med budgetkalkyl. Efter investeringsbeslut kan vi hjälpa beställaren att handla upp lämplig entreprenör.

Bosse är VVS-konsult och arbetar tillsammans med Runar Gustafsson, som håller på med bygg- och anläggningsteknik.
- När det gäller elteknik, köper vi in tjänsten, säger Bosse. Vi är litet företag som jobbar i nätverk, och köper in underkonsulter som t.ex. arkitekter eller specialkonsulter.
Han kallar verksamheten för ett företagsparaply, som han nu drivit i tio år, men Bosse har tidigare varit konsult i många år.
- Som jag jobbar nu, är jag företrädelsevis ingenjör, och har vidareutbildat mig inom entreprenad och fastighetsjuridik.

Att MKB VVS Teknik har sin plattform i Strängnäs är främst för att det lockar att jobba där man bor. Men företaget befinner sig nära den centrala mälardalsregionen, med ett bekvämt avstånd till Stockholm, där de flesta uppdragen finns. Dessutom är Strängnäs en expansiv stad, som växer för varje år.
- Det går att hålla lägre priser än om sätet hade legat i Stockholm, konstaterar han.
Framtiden ser ljus ut, det finns en enorm kundkrets med allt från kommuner, landsting och stat till privata företag, industrier, och bostadsföretag.
– I och med att våra byggnader blir mer installationstäta, är det här en bransch som har en fortsatt god framtid, det är bara formen för uppdrag som kommer att variera, avslutar han.


MKB VVS Teknik

Bransch:
VVS

Telefon: 0152-106 33
Fax: 0152-106 33


Email:
bwn@minmail.net

Hemsida:
www.mkbkonsult.se

Adress:
MKB VVS Teknik
Regementsg. 18
64533 Strängnäs

| 13 SENASTE FÖRETAGEN